Skip to content

stukje 9

“Ik ben vooral dankbaar voor de mensen die ik heb leren kennen en wat gewoon direct goed voelt en waar niks echt raar is omdat we toch wel gelijkgestemd zijn. Ook al heeft iedereen zijn eigen thema’s en ontwikkelingen. Die thema’s te delen met elkaar en zo zelf weer daarvan kunnen leren.” – Anoniem

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS