Skip to content

stukje 7

“Het gevoel dat je niet de enige bent, dat je niet ‘raar’ bent. Uniek en toch hetzelfde zijn. De ontmoetingen waar ik bij kon zijn waren een enorme boost voor mijn eigenwaarde, omringd zijn met mensen die niet veroordelen. Een grote verademing.” – Jade

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS