Skip to content

stukje 4

“Mijn eerste kennismaking – bij Rob – was even wennen. Ik heb altijd geleerd mijn gedachten en gevoelens voor me te houden, maar hier mocht (positieve ‘moest’) ik mij laten gaan bij volstrekt onbekenden. En als je dan merkt dat je je kan openstellen, sta je gelijk open voor anderen. Een hele bijzondere ervaring die eigenlijk gemeengoed zou moeten zijn in onze samenleving.” – Jeroen

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS