Skip to content

Is oordelen verkeerd?

Vaak krijg je in het spirituele wereldje te horen dat je niet moet oordelen. Oordelen zijn immers machinaties van het verstand en het ego, en dus slecht. Alleen ons ego beoordeelt anderen als minder of beter dan ons, terwijl we in essentie allemaal gelijk zijn. Onze meest pure staat van zijn is onschuldig en oordeelloos. Kortom, je bent een grote spirituele sukkel als je ‘nog’ oordeelt.

Ik vind dat onzin. We oordelen allemaal, dat is onderdeel van onze biologie en onze manier van denken. Voor sommigen is precies dat vermogen om te oordelen een gave. Dus allereerst wil ik het oordeel dat op oordelen zit ontkrachten.

Een oordeel is een manier van bewustwording.

Als kind oordelen we nog niet. We zien alles als even waardevol. We kunnen nog niet onderscheiden wat goed of fout is. Maar in de loop der jaren leer je steeds meer oordelen te maken. Allereerst over jezelf: dit is niet goed, dat is niet goed. Je mag jezelf niet zijn. Je krijgt oordelen mee van je omgeving. Misschien neem je ze over, om mee te komen. Misschien ga je de oordelen wel omkeren als daad van rebellie. Of misschien heb je het gevoel dat dit niet mag omdat het spirituele wereldje dat zegt: oordelen is onwenselijk.

Het oordelen is mijns inziens een cruciale eerste stap om jezelf als (jong)volwassene wakker te schudden. Als je namelijk willoos en oordeelloos overal in meegaat, is dat een nóg lagere vibratie dan het oordelen zelf. Totale machteloosheid is misschien wel de laagste vibratie die mensen kunnen ervaren. Door te oordelen verbeter je je vibratie een stukje: je gaat onderscheiden wat je eigenlijk wel en niet oké vindt. Allereerst door het te polariseren en projecteren buiten jezelf. Onze psyche werkt op die manier. Als we het in onszelf niet bewust kunnen worden, gaat de buitenwereld het naar ons spiegelen.

Je ziet bijvoorbeeld dat iemand zich agressief en onredelijk gedraagt. Je oordeelt: dat is niet oké. Dat is de manier waarop je je eigen gedrag van dat van de ander onderscheidt. Het gedrag wordt zichtbaar buiten jezelf. De ánder is agressief en onredelijk. Zo wordt je je bewust van agressie en onredelijkheid en kun je zien hoe het werkt. Het is onprettig, kwetsend, onrechtvaardig, etcetera.

Dan ga je dit aan mensen vertellen, misschien door te roddelen of te klagen. Misschien door online je opinie te geven over Trump. Door af te geven op datgene dat je veroordeelt, laat je de wereld weten dat je dit niet oké vindt. Daarmee maak je je eigen positie meer valide.

De meeste mensen blijven in dit stadium hangen.

In de spirituele wereld wordt de volgende stap gegeven, en het is een revolutionaire stap die je hele wereld op z’n kop zet: alles wat je buiten jezelf ziet, is een reflectie van iets in jouzelf.

Met andere woorden, je bent dus zelf agressief en onredelijk. Shit. Dit is de stap waarmee je je vibratie nog een stukje verhoogt. Ik zei al dat je je bewust van iets wordt door te polariseren en projecteren buiten jezelf. Door vervolgens het punt in jezelf op te sporen van waaruit iets geprojecteerd wordt, kun je je bewust worden van dit thema in jezelf.

Niets menselijks is ons vreemd. We hebben allemaal agressie en onredelijkheid in ons, op de één of andere manier. Dat betekent niet dat we daarnaar handelen. Het hoeft niet eens te betekenen dat we ons hiervan bewust zijn of ons ermee identificeren.

Maar op het moment dat je hiervan wél bewust wordt, verliest het zijn macht over je. Dan hoef je je niet meer op te winden over dit thema. Agressieve en onredelijke mensen kunnen misschien zelfs helemaal uit je leven verdwijnen: je hebt niet meer dat (onbewuste) punt van aantrekking in je van waaruit het in je leven werd geprojecteerd zodat je in de spiegel kon kijken. Je hébt al in spiegel gekeken, en omarmd wat je zag. Dat is stap vier, die eigenlijk tegelijk met stap drie komt: het vergeven.

Als je agressie en onredelijkheid echt kunt zien voor wat ze zijn, en toegeeft dat dit ook in jezelf zit, treedt er automatisch heling in werking. Dat houdt ook vergeving in. Als je jezelf vergeeft, is dat puur een energetische erkenning van iets dat je plotseling in jezelf begrijpt. Onder alle negativiteit zit een verborgen positieve intentie. Je bent bijvoorbeeld agressief en onredelijk uit angst dat je in een machteloze positie terecht komt. Dat is een positieve intentie met als doel om jezelf veilig te houden. Als je alle aspecten van dit thema kunt begrijpen, heb je je vibratie in zoverre verhoogd, dat je terecht komt in eenheidsbewustzijn. Je ziet dan de agressie en onredelijkheid als deel van een groter geheel, een menselijk trekje dat we allemaal bezitten. Omdat je de lading eraf hebt gehaald, is het getransformeerd.

Vergeving is onderdeel van eenheidsbewustzijn. Je kunt alleen vergeven vanuit dat bewustzijn. Daarom is vergeving ook niet een knop die je aan kunt zetten als je dat wil: het komt voort uit de acceptatie van iets in jezelf als onderdeel van een groter plaatje. En als je jezelf vergeeft, vergeef je automatisch de ander, omdat we allemaal in eenheid verbonden zijn.

Te zeggen dat wij mensen niet mogen oordelen, is onderdrukkend. Het maakt dat ons onderscheidingsvermogen als het spreekwoordelijke kind met het badwater wordt weggespoeld. Om uit de vibratie van machteloosheid en onderdrukking te kunnen komen, is het belangrijk dat we leren om vrijelijk te oordelen als onderdeel van de bewustwording. Als tussenstation op weg naar de volgende fase. En dat is de meest dappere stap die je kunt zetten: in de spiegel kijken en accepteren wat je ziet.

Dit keer op keer te doen, betekent dat je op het pad van bewustwording zit. Dat is de essentie van bewustwording. Door eerst keihard te oordelen over iets in de buitenwereld, en dat dan heel eerlijk te betrekken op jezelf, waar het dan ook over gaat. Zo ga je steeds van polarisatie naar eenheid, van projectie naar zelfreflectie, en van zelfhaat naar zelfliefde. Als je dit niet doet, betekent dat dat je een kans bent misgelopen om van jezelf te houden. Alles wat in de buitenwereld zichtbaar wordt, is immers een projectie van wie jij vanbinnen bent, een (pijn)punt dat graag bewust en geheeld wil worden. Als je dat niet doet, onthoud je het liefde, en zelfhaat is niets anders dan jezelf liefde onthouden, een lege plek die nog niet opgevuld is.

Hierbij is het belangrijk te vermelden: het oordeel te overstijgen betekent niet dat je de ander goedkeurt. Het haalt alleen de angel eruit, en zorgt ervoor dat je gezonde beslissingen kunt nemen vanuit zelf-validatie, die eventueel ook inhouden dat je afstand neemt van de ander.

Onthoud jezelf dus niet van dat vreselijke oordeel dat je over die ene persoon hebt. Duik er juist helemaal in! Ga het onderzoeken: wat is het precies dat je veroordeelt? Wat voel je daarbij? Waarom raakt het je? En doe je het zelf ook wel eens? Wees eerlijk naar jezelf. Je bent nu bezig om je zelfliefde en kracht te vergroten, en niet om de ander macht te geven, ook al voelt het misschien wel zo. Op het moment dat je de positieve intentie kunt vinden onder datgene wat je veroordeelt, draag je bij aan de bewustwording van niet alleen jezelf, maar ook van de planeet. Want we zijn allemaal één en als we onze vibratie verhogen, gaat de vibratie van de planeet een stukje omhoog.

En dat is tenslotte wat je wilt als je iets veroordeelt: een betere wereld.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS