Skip to content

Artikel Spiegelbeeld Magazine!

Jong Bewust stond afgelopen maand (november) in Spiegelbeeld Magazine, een tijdschrift voor bewustwording. Er verscheen een paginagroot artikel in hun column ‘Jong, Hip en Bewust’. Blijkbaar hadden ze gegoogeld op trefwoorden – en gedacht dat we hip genoeg waren 😉 – en ons zo benaderd. Ik (Roos) heb dit artikel zelf geschreven, dus het is een goede representatie van wat Jong Bewust inhoudt en hoe ontmoetingsdagen vormkrijgen. Superleuk!

Ons oude logo staat er nog in, dus je denkt misschien: waar is het logo op de website gebleven? MooseArt is bezig een mooi nieuw logo voor ons te ontwerpen!
jhb-roos-stokkel

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS