Skip to content

Meer zien en voelen dan anderen

Hooggevoelige jongeren of nieuwetijdskinderen zijn zeer intuïtief. We kunnen aanvoelen wanneer iemand liegt, boos is, niet lekker in z’n vel zit etcetera. We zijn zeer opmerkzaam, hebben aan een half woord genoeg. Dus de voorbeelden hoef ik eigenlijk niet eens te noemen. Wauw, wat prachtig, wat een bijzondere gave, wat kunnen we daar ver mee komen in het leven, wat kunnen we daar veel aan hebben, wat hebben we daar veel mee te bieden. Maar nu het addertje onder het gras: dit speelt zich af op een ander niveau dan in deze maatschappij gewoon is. Die zegt: we hebben verbale communicatie en lichaamstaal, that’s it. In mijn ogen is een tv-serie als ‘Lie to Me’, waarin een superslimme man door de analyse van lichaamstaal ontmaskert wanneer iemand zit te liegen of de waarheid spreekt, erg omslachtig. Je kunt het toch meteen voelen? Vanwaar die hele wetenschap erachter, wat een gedoe! Die hele serie is zélf misleidend! Maar zo zal niet iedereen erover denken…

Voor een hooggevoelig persoon (en eigenlijk voor iedereen, maar in mindere mate) is er namelijk een derde taal, de energetische, die zelfs sterker aanwezig kan zijn dan de ‘fysieke’ communicatie. De taal van ‘uitstraling’, van het voelen met je aura en je chakra’s. Het zien van energie of beelden doorkrijgen. Plotseling weten dat iets zo is. Als mensen zich niet bewust zijn van wat ze uitstralen, en ze houden zichzelf en jou voor de gek, dan kan de communicatie aardig ingewikkeld worden!

child-646372_640Als kind stonden we hier voluit mee in contact. Maar omdat onze ouders en onderwijzers hier in de meeste gevallen niet zoveel mee konden, of dit onderdrukten, leerden we het af. Wat we zagen, voelden of wisten, werd niet begrepen. We kregen een selectieve opvoeding, waarin het materiële alle aandacht kreeg, en het immateriële niet ‘bestond’ of in het ergste geval, zelfs werd afgestraft. Als je als kind voelde dat iemand niet eerlijk was, maar er werd geen waarde geschonken aan deze waarneming, kon je klachten krijgen als oorpijn: oorlog tussen wat je hoort en wat iemand uitstraalt. Ikzelf kreeg eczeem bij mijn keel. Je kon stil en teruggetrokken worden, of juist overcompenseren. Je leerde een stukje van jezelf weg te stoppen en zo goed en kwaad als het ging te communiceren op aards niveau, 3-d-niveau. Je begon het denkbeeld en de pijn te ontwikkelen dat er iets niet aan je ‘klopte’, omdat je niet zo vlot of gemakkelijk communiceerde als de anderen. Je zette een filtertje tussen wat er innerlijk speelde en wat je uitdrukte. De heldere spiegel die je was, werd troebel. Op internet en in de bibliotheek is er veel informatie beschikbaar over nieuwetijdskinderen en hun moeilijkheden, gaven en stempeltjes (ADD, ADHD, autisch spectrum etc). Er komt meer en meer aandacht voor een goede begeleiding van het kind, vanuit de visie dat een (nieuwetijds)kind geen ‘lege huls’ is die gevuld moet worden, maar een uniek individu met behoeften en een pure, reflecterende manier van communiceren.

Mijn punt is: hier en nu zijn we geen kinderen meer, maar jong-volwassenen. En ik heb een boodschap die ik aan jullie wil laten horen. We zijn groot genoeg om dit deel van onszelf weer op te eisen! Om die hele gevoeligheid en afstemming op de energetische laag (5-d) er volledig te laten zijn, in liefde. Daar kan een groot verdriet op zitten. Omdat het er niet mocht zijn, klopte er immers iets niet aan je. Het innerlijk kind laat voelen dat het zich heel verloren en onbegrepen voelde. Het kan even duren voor de spiegel weer schoongeboend is. Hoe doe je dat? Hoe ontwikkel je je helderziende, heldervoelende en helderwetende gaven? Door ze te herontdekken en te helen. Want het zit allemaal al in je.

Als je in contact komt met gelijkgestemden, die resoneren met dit thema, vindt er vaak een grote ontlading plaats. De eenzaamheid en het onbegrepen zijn in je hooggevoeligheid, worden geraakt. Een oude pijn ontspant zich, en na een tijdje voorzichtig aftasten, merk je dat er écht op die energetische laag wordt gecommuniceerd en gevoeld, en open je je en begin je te delen. Hulpverleners in de alternatieve sector kunnen hier bij helpen. Mij hebben ze enorm geholpen. De eerste keer dat ik bij een healer kwam, zat ik al na een paar seconden huilend op de stoel. In mijn ervaring geven ze je een hand terwijl je je stappen zet om jezelf weer helemaal toe te laten en te helen. Met gelijkgestemden jongeren loop je samen op, en zet je dezelfde stappen die je in alle nuances kunt begrijpen, waardoor de uitwisseling met hen misschien nog wel bekrachtigender is. Jongerenorganisaties zoals Jong Bewust, Eigentijdse Jongeren en Young Masters Global kunnen hierin bij je passen.

Als je deze blog leest, geloof ik dat ook jij deze gaven bezit. Ik wil niets liever dan je meegeven: het mag er helemaal zijn! Zie het niet als een handicap, als te snel overprikkeld zijn, opgezadeld worden met de problemen van anderen, negatieve energie opnemen, niet met mensen kunnen omgaan, ‘anders’ zijn of ‘zweverig’! En ja, het is moeilijk, als je niet hebt geleerd wat dit allemaal te betekenen heeft en als het wordt vermengd met allerlei conditioneringen en emoties. Daar kun je behoorlijk in verdwaald zijn.

Voor nu nodig ik je uit om het intuïtief zien, weten en aanvoelen in plaats daarvan als een enorm sterke kracht  te ervaren, die je helemaal tot in de puntjes mag gaan (her)ontdekken! Met de juiste hulp verdwijnt uiteindelijk die vertroebeling, en kun je heel helder aanvoelen wanneer iemand jouw heling nodig heeft.

gold-163201_640Want ja, als je deze gave bezit, ben je een heler. Niet dat je per se een praktijkje moet hebben en met je handen moet flapperen in iemands aura, maar dat je hier op aarde bent om de energie te verhogen. Op wat voor manier dan ook. Door iets te doen, maar meestal door gewoon te ‘zijn’ en je leven te leiden zoals dat met jouw essentie is afgelijnd. Als je deze dingen namelijk aanvoelt, kun je ze ook helen. Dit door het stukje dat bij jezelf geraakt wordt, te helen. Zal ik een geheim verklappen? Energievampieren bestaan helemaal niet! Mensen die je het gevoel geven dat ze energie aan je onttrekken, zitten alleen op zo’n lage trilling dat jij daar op mee gaat trillen, en je bent hier gewoon heel gevoelig voor. Zelf zit je namelijk op een heel hoge, fijne trilling. In je onbewuste behoefte om te helpen, meen je dat het ‘goed’ is als je hun energie in je opzuigt, waardoor er geen plek meer is voor je eigen energie. Je hebt medeleven met hun onderliggende gevoel van minderwaardigheid, en in een poging je aan te passen, ga je in datzelfde gevoel van minderwaardigheid zitten. Voor je het weet heb je jezelf ontdaan van je eigen energie. Dat is medelijden in z’n ergste vorm. Mijn docente zegt altijd ‘het is juist de bedoeling dat er eentje minder lijdt!’

In mijn opleiding merk ik dat ik een soort ‘voorsprong’ heb. Van nature ben ik al zeer intuïtief, ik hoef het alleen maar weer op te pakken en te helen. Daarmee kom ik meer en meer in mijn kracht. Wat ik het meest nodig heb, zijn handvatten om hiermee om te gaan. Want zo’n gave vraagt ook om een grote wijsheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Net zoals de potentie om te lopen moet worden ontwikkeld, moet ook de potentie om te helen worden ontwikkeld. Net zoals je intelligentie handvatten nodig heeft om tot bloei te komen, heeft ook gevoeligheid aandacht en liefde nodig. Voor elke hooggevoelige is het zinvol om aan een of andere vorm van bewustwording te doen. Helderziendheid (en aanverwanten) kun je leren een tandje lager te zetten, of voluit aan te gaan. Je kunt leren wat je wel en niet kan zeggen. Ook dat hoort erbij: aanvoelen waar iemand al klaar voor is. Ook al voel jij het aan, dat betekent nog niet dat die persoon net zo openstaat (voor zichzelf) als jij! En dat is precies wat jij op deze aarde te bieden hebt. Door jezelf weer met je essentie te verbinden en deze volledig te laten incarneren in je lichaam en persoonlijkheid, door de beste versie van jouw eigen ziel te laten stralen, nodig je anderen uit om ze met hun eigen essentie te verbinden. En dat is inderdaad een prachtige, bijzondere gave!

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS