Skip to content

Hoe een bijeenkomst van Jong Bewust vorm krijgt

Ik merk dat woorden een beetje te kort schieten om de sfeer van een bijeenkomst te beschrijven. Misschien is het lastig om je iets voor te stellen bij kreten als ‘de dag krijgt intuïtief vorm’. Ik vind het dus fijn om daar een praktisch beeld van te geven, zodat bezoekers van deze website ook kunnen zien hoe dat intuïtieve er dan uitziet op een bijeenkomst.

Als ik (Roos) een bijeenkomst organiseer, laat ik die ontstaan in het moment. Vandaar dat ik ook steeds vergeet om foto’s te maken! Gelukkig heb ik er wel een paar, die ook all over de website te zien zijn, waarmee ik dit verhaal zal illustreren. Ik heb van tevoren bepaalde ideeën over de invulling – bijvoorbeeld een globaal tijdschema – maar hoe en óf die ook realiteit worden bepaal ik niet. Ik stuur eerder de dag bij, afgestemd op het gevoel dat ik wil bereiken. Dat kan je ook omschrijven als ‘sfeer’. Mensen die op een ontmoetingsdag van Jong Bewust zijn geweest, begrijpen wel wat ik bedoel. Maar als je dat nog niet geweest ben, heb ik deze blog om daar een beeld van te geven. Dit is hoe ik het zelf ervaar. Als je ervaringen van deelnemers wilt lezen, kijk dan op deze pagina

Een bijeenkomst binnenshuis. Foto: 11A Fotografie

Waarin Jong Bewust zich onderscheidt van andere, soortgelijke bewegingen, is dat het een kleine groep is. Ook komen er veel introverte, hooggevoelige jongeren op af. Ook zeker wel extraverte mensen, en we hebben natuurlijk allemaal een extraverte kant, alleen is de overheersende energie van Jong Bewust introvert. Naar binnen keren, om contact met jezelf te maken en even uit te rusten bij jezelf. Deze dingen zorgen er allemaal voor dat er een sfeer ontstaat waarin je je geborgen kan voelen, waarin je kwetsbaar kan zijn. Die sfeer ontstaat stapje voor stapje. Het mooiste moment vind ik altijd wanneer één van de deelnemers ineens zijn hart opent en iets deelt waardoor de hele groep een laag dieper gaat. Zo’n moment waarop onze gedachten even verstommen, en we ervaren hoe bijzonder de dag is.

Om ervoor te zorgen dat dit kan ontstaan, doe ik energetisch werk. Soms ben ik zelf degene die een laag dieper gaat en iets deelt. Maar meestal doe ik het alleen in de energie: ik laat alle gevoelens die opkomen in het contact met de groep toe in mijn hart en adem ze weer uit. Als je bekend bent met energiewerk, zul je begrijpen dat dit een manier is om een groep intuïtief te leiden.

Hoe het spelelement soms vormkrijgt, ontmoetingsdag ’16

Jong Bewust heeft drie waarden, die de sfeer beschrijven die zo ontstaat: er is verbinding en er is aandacht, en dan komt het spel erin om de boel een beetje luchtig te houden. Want dat is de richting waar ik al deze verbonden, aandachtige energie naartoe stuur: genieten en spelen! Dat is het extraverte stukje dat ontstaat uit de introverte energie. Zo kunnen we ons samen even opladen. Dat is wat het woord ‘gelijkgestemd’ in de praktijk betekent (ook zo’n term die ik vaak gebruik): je hebt min of meer dezelfde frequentie, trilling, en die wordt versterkt als je samen bent. In dat energetische veld, dat bad van energie, kun je helemaal bij jezelf komen en je opladen.

Als ik een meditatie leid, is dat niet iets wat ik van tevoren heb uitgeschreven. Ik kies mijn woorden afgestemd op de energie van de groep. Altijd aan het begin van een bijeenkomst doe ik een meditatie om te gronden en met behulp van je ademhaling bij jezelf te komen. Elke keer weer denk ik: de sfeer is al zo goed dat dit niet nodig is. En zelf ben ik sowieso goed bij mezelf. De anderen lijken ook goed bij zichzelf te zijn. Maar als ik het dan toch doe, die meditatie, voel ik ineens de oppervlakkigheid van de energie, de zenuwen die nog in de lucht hangen, en worden alle gedachtesporen even onderbroken die voor de gesprekken zorgden. Als we onze ogen dan weer openen, is er meer rust en aandacht. Dan kijken we elkaar écht aan. Dat kan alsnog een beetje eng zijn, en daarom doe ik op dit moment, om de energie te sturen, meestal een kennismakingsspel. Dat geeft een bepaalde houvast. Doordat iedereen iets over zichzelf deelt, raken we meer vertrouwd met elkaar. De zenuwen gaan van de verbinding af. En dan komt dat mooie moment, dat iemand ineens spreekt vanuit een dieper gevoel. Dat kan zijn omdat iemand een persoonlijke droom deelt, of iets over onzekerheid, een ingrijpende gebeurtenis, of het gevoel anders te zijn dan anderen doordat je hooggevoelig bent. Deze kwetsbaarheid wordt met open armen ontvangen door de rest van de groep – zij spreken dan meestal hun steun, dankbaarheid of bewondering uit over wat er is gedeeld. Dit is het moment dat ik achterover ga leunen en de rest van de dag zichzelf laat regelen! Door te ‘zijn’ doe ik dan alles wat nodig is.

Er is ook altijd een element van co-creatie. Dit is weer zo’n term die vaak gebruikt wordt. Het betekent in de eerste plaats: co-creatie met je hogere zelf. En ook co-creatie samen met de anderen. Afgestemd op je hogere zelf kun je samen creëren waar de hele groep behoefte aan heeft. Niet iedereen heeft hetzelfde te bieden. Het vult elkaar aan. Ik organiseer vaak wandelingen, maar heb eigenlijk vrij weinig richtingsgevoel. Daarom laat ik het altijd aan anderen over om ervoor te zorgen dat we niet verdwalen. Iemand had zelfs een keer een kompas mee! Ook ben ik eerder een stille luisteraar die compassie voelt bij wat iemand vertelt, en niet zozeer iemand die met een reactie in woorden reageert. (Geheimpje: daarom gebruik ik graag de spreekstok!) Maar er zijn altijd wel anderen die wél de juiste woorden weten te vinden in reactie op een verhaal. Dit zijn voorbeelden waarin ik van de leiderschapsrol afstap om ruimte te geven aan de talenten van anderen. Wat ik zelf inbreng is een gevoel van flow, een speelse, creatieve energie door spontaan (spelletjes)ideeën uit te voeren, en dat ik zuiver kan spiegelen welke energie van mij is en welke van anderen, waardoor ik de groepsenergie kan transformeren. Ook neem ik graag lekkere hapjes mee.

Kaarsenschaal met engelenkaartjes tijdens de Oud&nieuw bijeenkomst ’13. Foto: 11A Fotografie

Aan het einde van de dag neem ik graag een stiltemoment om de deelnemers de kans te geven te voelen wat de dag hen heeft gebracht. Er is dan ruimte om dat ter afsluiting te delen. Daarna gaan we weer uit elkaar, een ervaring rijker.

Ik hoop dat dit een beeld geeft van een bijeenkomst van Jong Bewust. Resoneer je hiermee? Kijk dan even in de agenda om te zien wanneer ik weer bijeenkomsten organiseer.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS